Is een chip verplicht bij een Falabella ?

Chip verplicht

Sinds 1 juli 2009 geldt voor alle hoefachtige dieren, inclusief alle Falabella’s in Europa, de verplichting tot het laten plaatsen van een chip, ook wel transponder genoemd. Deze chip moet binnen 9 maanden na de geboorte worden ingebracht.

Een dierenarts of een bevoegde chipper plaatst de chip in het dikste gedeelte van de hals. Op een chipformulier worden alle gegevens van de Falabella ingevuld, inclusief een schets die de uiterlijke kenmerken van de vacht weergeeft. Met dit ingevulde chipformulier, voorzien van het unieke chipnummer, kan een paspoort worden aangevraagd bij een paspoort uitgevende instantie, zoals verschillende stamboeken die neutrale paspoorten of paspoorten met afstamming verstrekken.

Zonder paspoort mag een Falabella niet worden gehouden, vervoerd, geëxporteerd of geslacht. Het paspoort moet altijd bij de Falabella zijn, zelfs wanneer deze op het terrein van een andere eigenaar staat of op een pensionstal verblijft. In dat geval moet de datum van aankomst op de locatie worden genoteerd, en als het paspoort wordt overgedragen aan de eigenaar van het land of de pensionstal, moeten beide partijen dit ondertekenen.

Sinds 1 januari 2004 bevatten paspoorten ook een pagina voor medische behandelingen. Als deze pagina ontbreekt in een paspoort dat is uitgegeven na 2004, is het paspoort ongeldig. Voor 2004 werd dit opgelost met een los inlegvel met het levensnummer en chipnummer. Het levensnummer wordt verstrekt door de paspoort uitgevende instantie.

Op de pagina voor medische behandelingen staat vermeld of een Falabella wel of niet mag worden geslacht voor menselijke consumptie, ter bescherming van de volksgezondheid. Bijvoorbeeld, binnen het stamboek van Falabella’s is besloten dat dit niet is toegestaan, wat standaard wordt vermeld op deze pagina.

Er bestaat een Nederlandse centrale database waarin je op basis van het chipnummer de gegevens kunt terugvinden van de instantie die het paspoort heeft uitgegeven en geregistreerd. Bij problemen met betrekking tot een paspoort kun je contact opnemen met deze instantie.

Een Falabella zonder chip mag officieel niet worden vervoerd. In dat geval moet een aanvraag worden ingediend bij de paspoort uitgevende instantie om het chipnummer te laten registreren in het bestaande paspoort.

© Stal Jaegersrust | Realisierung Horsedesign.nl