Verzorging van een Falabella

Voeding is essentieel

Een Falabella zal, op een paar uur rust na, continue blijven eten. Het is daarom belangrijk dat de weide “schraal”, en schoon gehouden wordt, d.w.z. zonder toepassing van veel kunstmest of organische mest. In de zomertijd hoeft er naast het gras niet veel bijgevoerd te worden. In extreme natte periodes kan, om de mest vast te krijgen, af en toe wat hooi worden bijgevoerd. In de winter is gras alleen niet voldoende. Er moet bijgevoerd worden met granenmix, brokjes en hooi. De hoeveelheid brok en granenmix hangt af van verschillende factoren, het gewicht, leeftijd en wel of niet drachtig.

Drachtige merries mogen de laatste drie maanden van hun drachtigheid ook iets extra’s hebben. Veulens en jaarlingen mogen ook altijd iets meer hebben voor een goede spier- en botontwikkeling. De paardjes moeten verder onbeperkt schoon en helder drinkwater tot hun beschikking hebben.

Een richtlijn voor voeren in de winter, is dat een Falabella per 100 kg lichaamsgewicht 1 KG hooi en 0,5 KG krachtvoer per dag mag ontvangen, afhankelijk of het paardje in training staat, kun je per uur arbeid hier 0,2 tot 0,5 KG krachtvoer bijvoegen. Verdeel het voer in tenminste 2 voerbeurten.

Zoals eerder vermeld blijft ook een Falabella zoeken naar eten, ook wanneer het niet meer of onvoldoende aanwezig is. Bij dit zoeken kan het zand opnemen, het paardje gaat met zijn lippen over de grond en krijgt zo heel wat zand naar binnen. Een te grote hoeveelheid zand in de darmen kan leiden tot koliek. Het is daarom dan ook het best om de paardjes in de wintermaanden s’ nachts op te stal te houden en te voeren.

Stalling en Weide

Vaak wordt deze vraag aan mij gesteld, hoeveel ruimte heeft een Falabella paardje nodig?

Falabella miniatuurpaarden hebben vrijwel dezelfde verzorging nodig als grote paarden, alleen in kleinere hoeveelheden. 1 hectare weidegrond is voldoende voor 2 Falabella’s. Het is mogelijk om een Fallabella in een grote achtertuin  + 600 M2 te houden, mits deze voldoende wordt bijgevoerd, en voldoende aandacht en beweging krijgt door met hem te spelen en te wandelen. De mest moet dagelijks worden verwijderd om in een vicieuze cirkel van worm besmettingen terecht te komen. In het kader van dieren welzijn is het echter niet toegestaan 1 Falabella paardje zonder gezelschap van een soortgenoot  te houden.

Een Falabella is een paard(je) met dezelfde behoeftes als een groot paard. Een paard mag niet alleen staan, vereenzaming is misschien wel de ergste verwaarlozing. Dus gezelschap is een vereiste.

Indien gehouden in een kleine ruimte moet je met het paard wandelen voor de nodige beweging. Als het paard voldoende ruimte heeft om rond te rennen dan zal hij zelf de nodige beweging krijgen.
Een gezonde Falabella kan onder normale omstandigheden de kou goed verdragen, maar regen én kou is een ander verhaal. Dan zou er op zijn minst een schuilschuurtje op het land moeten zijn, maar het is natuurlijk het beste om je paardje in de koude en natte maanden tenminste s’avonds binnen te zetten. Er kan gecontroleerd gegeten en gedronken worden, omdat er ook geen competitie is van andere paardjes.

Een box voor een Falabella hoeft natuurlijk niet zo groot te zijn als die van een rijpaard. De minimale afmeting is ongeveer 2.00 x 2.50. Voor het bedekken van de box vloer worden door ons een tweetal producten gebruikt, stro  en vlas. Voor de hygiëne in de stal is het noodzakelijk om dagelijks de mest en de natte plekken te verwijderen. Een aantal aanwijzingen voor in de stal :

  • Uitstekende voorwerpen kunnen het paardje verwonden, en mogen niet aanwezig zijn

  • Hooinetten zijn gevaarlijk, omdat ze hier met hun benen en hoefjes verstrikt in kunnen raken

  • Hooi op een droge plek, het voer in een daarvoor bestemde voerbak

  • Altijd schoon drinkwater ( liefst een automatische drinkbak, want ze doen niets liever als een emmer om stoten.

  • Zorg voor goede ventilatie, maar pas op dat het niet tocht.

De Falabella weide

De afrastering van een weide voor Falabella’s hoeft niet hoog te zijn, 80 tot 100 cm is ruim voldoende. Wel is het materiaal van belang. Als er stroomdraad gebruikt wordt is het brede band van 5 cm breedte ideaal. Zorg dan dat het draad altijd goed gespannen blijft staan. Een afzetting met palen of planken is natuurlijk ook mogelijk. Gaas is niet erg geschikt, omdat ook hierbij de hoefjes erin kunnen blijven steken.

In de weide zijn er vele planten die giftig zijn voor Falabella’s, met name taxus, conifeer, jabobskruiskruid en jeneverbes. Zorg voor een goed weidebeheer!

De hoef

De hoef vereist verzorging en dient regelmatig gecontroleerd te worden op steentjes of scherpe voorwerpen en indien nodig, uitgekrabd. Steentjes en dergelijke kunnen pijnlijke kneuzingen in de zool veroorzaken. Natte grond, mest of zand, als het te lang in de hoef blijft zitten, zal het de zool verzachten en ontstekingen als hoefrot veroorzaken.

Net als bij nagelgroei bij mensen, groeien de hoeven van het ene paardje harder dan van het andere. Iedere 3 maanden behoort de hoefsmid de hoeven te bekappen. Laat uw hoefsmid weten dat Falablla’s fijngevoelige gewichten en botten hebben en dat hij/zij ze voorzichtig moet behandelen. De achterste hoefjes dienen niet boven het spronggewricht te worden opgetild of te ver worden uitgetrokken, wanneer zij bekapt worden.

De vacht van een Falabella

Falabella’s hebben zoals alle paarden winter– en zomerhaar. Een goede algehele verzorging en de juiste voeding hebben grote invloed op de vacht. Daarnaast moet er geborsteld worden. In de zomermaanden is dit met de dunne en fijne beharing een plezierig werkje. In de wintermaanden is dit iets meer moeite, maar zal voor een goede doorbloeding toch het liefst eenmaal per week moeten plaats vinden. Een gezond paardje heeft ook in de winter een glans en kleur over zijn vacht, en de haren zullen in een gelijkmatige structuur over het lijf heen liggen.

Naast borstelen is wassen in de zomer een feest, Falabella’s zijn liefhebbers van water. Het wassen verwijdert het zand dat op de huid zit, waardoor het haar weer beter kan groeien. Staart en manen mogen vaker gewassen worden, met een milde baby-shampoo. Na het wassen dient het paardje op een warme en tochtvrije plaats op te drogen.

Het beste is om een Falabella zijn door de natuur gegeven” jasje” aan te houden, soms ontkomen we echter niet aan het scheren. Bij jaarlingen is scheren in het voorjaar vaak de oplossing om het veulenhaar te verwijderen, een alternatief voor het dagelijkse hardhandig borstelen om de dikke plukken eruit te krijgen.

Een Falabella keuring vraagt ook om geschoren paardjes, of in het geval van een huid aandoening, waarbij de behandeling effectiever is, als het haar verwijderd is. In de winter of in het voorjaar zal een geschoren Falabella ook zeker een dekje/deken op moeten, en in de avond als de temperatuur onder de 12 graden Celsius daalt, dient het dier op stal te gaan.

Enting

Een entingsprogramma dient zorgvuldig op gevolgd te worden. Bij de geboorte van een veulen is er de zogenaamde “veulenspuit“, deze enting op de eerste dag voorkomt tetanus binnen de eerste 10 dagen. Na 3-6 maanden ontvangt het veulen de basis enting voor influenza en tetanus welke na 6 weken nog een keer herhaald dient te worden. Hierna volgt de jaarlijks algemene enting, welke allemaal dienen te worden bijgeschreven in het paspoort.

Ontwormen

Wormen zijn een constante bedreiging voor de gezondheid van ieder paard, dus ook voor de Falabella. Vooral Falabella’s die op een kleine weide staan en nauwelijks om geweid worden, lopen een groot risico op een constante herbesmetting. Als er niets tegen gedaan wordt kunnen vooral de in de blinde en dikke darm levende wormen conditieverlies, ziekte, koliek en zelfs sterfte veroorzaken. Het is dan ook belangrijk om een goed ontwormingsschema aan te houden, in de juiste dosering, met een werkzaam ontwormingsmiddel.

Een goede ontworming begint al vóór de geboorte bij de drachtige merrie (ongeveer 7-14 dagen voor de geboorte) Het veulen zelf moet dan met 8 dagen na de geboorte al ontwormd worden en daarna tijdens de zoogperiode om de 4 weken.

Afhankelijk van de omstandigheden dient een Falabella tenminste 1 x per halfjaar ontwormt te worden. Overleg met uw dierenarts omtrent het juiste middel en de frequentie waarbinnen dit gebruikt moet worden.

Inmiddels is er voldoende resistentie opgetreden onder paarden tegen alle chemische ontwormings middelen, en is een mestonderzoek bij de dierenarts met het daaraan gekoppelde advies voor een passend middel, de meest efficiënte  manier om worm infecties te bestrijden. Als je dit met regelmaat laat uit voeren in combinatie met een schoon weide en stal klimaat, dan kun je je paardje vrij houden van wormen.

© Stal Jaegersrust | Realisatie Horsedesign.nl